• EMDR

  EMDR

  We lichten EMDR als behandelmethode er even uit, omdat deze therapeutische behandelmethode wezenlijk verschilt met de andere interventies.

  EMDR is een methode die goed werkt als je verwerkingsproblemen ondervindt na een beangstigende of pijnlijke ervaring.
  Je komt er niet meer overheen en soms raak je er ook in vast.
  Het kan zijn dat je bedenkt dat je leven toch heel anders was voor die ervaring, of dat je problemen krijgt doordat je steeds weer aan die gebeurtenis terugdenkt. Je krijgt er bijvoorbeeld  plotseling steeds vervelende beelden of gedachten bij en slaapt daar slechter door.

  EMDR is een kortdurende cliëntgerichte behandelmethode die erop is gericht de herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen te verwerken.

  Wat is EMDR?

  EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
  De psychologe Francine Shapiro beschreef als eerste de therapie en ontwikkelde deze.
  Eye Movement – oogbeweging
  Desensitization – ontspanning / ontlading
  Reprocessing – een ander beeld vormen / herkaderen van gevoelens / verwerking

  Wat is het doel van EMDR?

  EMDR is vaak toegepast bij mensen die zeer schokkende gebeurtenissen (trauma’s) hebben meegemaakt en met succes.
  Toch is het bij iedereen weer anders wat een “schokkende gebeurtenis “ inhoudt.
  Bij de een is dat een oorlogssituatie en bij de ander kan dat een echtscheiding zijn of een stressvolle situatie op het werk.
  Het doel is deze ervaring zo snel en zo goed mogelijk te verwerken.

  Voor wie is EMDR?

  EMDR is een methode die geschikt is voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen.
  Ook is de methode inzetbaar – zoals gezegd – voor mensen die te veel stress ervaren door b.v. een echtscheiding of een moeilijke werksituatie.

  Hoe gaat EMDR als protol?

  Kort gezegd:
  De cliënt concentreert zich op een heel negatief beeld dat hij zich herinnert en waarbij hij soms negatieve gedachten heeft over zichzelf. Daarbij horen ook de emoties en lichamelijke ervaringen.
  De therapeut zal vragen of de cliënt zich concentreert op dit beeld, maar zorgt tegelijkertijd voor afleiding door afwisselend:
  - cliënt te vragen ogen van links naar rechts te bewegen
  - links en rechts een tikkend geluid te laten horen (hoofdtelefoon)
  - lichte tikjes te geven op beide handen, knieën en schouders van de cliënt.

  Dit noemen we bilaterale stimulatie.
  De combinatie van concentratie op “het trauma” en de afleidende handelingen van de therapeut zorgen ervoor dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.
  De therapeut begeleidt de cliënt in dit proces en rondt de sessie af door te bespreken wat de cliënt aan ervaringen heeft gehad.

  Wat is het effect van EMDR?

  De effecten van EMDR zijn per persoon sterk verschillend.
  Sommige therapeuten zeggen: Hoe groter het trauma, hoe positiever het effect.
  Door ervaringen in onze praktijk en uitspraken van cliënten  zijn wij geneigd deze uitspraak te beamen.
  In bijna alle gevallen ervaren mensen een ontlading van stress, verdriet en/of boosheid.
  Er ontstaat “ruimte” voor andere gedachten en emoties.
  Ook hebben zij weer het vermogen om het leven positiever te ervaren en op grond daarvan andere plannen te maken.
  Dit komt doordat de beleving van de stressvolle gebeurtenissen verwerkt wordt en zoals we dan zeggen “een plaats krijgt in de geschiedenis van je leven”.

  Belangrijk!

  Wat wij als therapeuten belangrijk vinden is dat EMDR ingebed is in de totale therapie.
  Dat wil zeggen dat er naast EMDR verschillende therapeutische interventies en gesprekken plaatsvinden om juist op die manier deze methode tot z’n recht te laten komen.
  EMDR is dus niet een soort wondermiddel dat door iedereen toegepast kan worden die het protocol kent!

  Resultaten

  Zowel voor ons als voor onze cliënten is het mooi om te zien dat mensen opnieuw toekomstperspectief hebben.
  Dat mensen weer durven leven, hun angsten overwinnen en b.v. weer met hun auto de snelweg op durven of zelfvertrouwen krijgen om die nieuwe baan / nieuwe studie aan te pakken.
  Bedenk zelf wat je in je leven wilt veranderen……………..