• Relatietherapie

  In relatie tot elkaar

  Relaties – en dan met name liefdesrelaties  – hebben alles te maken met je houding ten opzichte van je partner en de manier waarop je daarover met die ander communiceert.

  Opbouwend

  Als u bij ons in de praktijk komt voor relatietherapie, dan zult u merken dat we een praktische en opbouwende manier van werken hanteren.
  Door te gaan kijken naar wat ieder afzonderlijk aan overtuigingen heeft en wat daar het gevolg van is voor uw relatie, wordt het al snel duidelijk hoe u uw relatie kunt opbouwen of (helaas in sommige gevallen) op welke manier u die beëindigt. Ook dat laatste is van cruciaal belang, zowel voor u als persoon als voor uw omgeving (kinderen, ouders, vrienden e.d.) . Centraal staat daarin het welbevinden en het geluk van u als onze cliënt. Ook hier is het weer belangrijk om inzicht te krijgen in je eigen gevoel, denken en daden.

  Kortdurend

  Door doelmatig bezig te zijn en duidelijke afspraken te maken scharen we deze therapie ook onder “kortdurend”.