• Supervisie / coaching

  Supervisie

  Wat is supervisie?

  Supervisie is een methode om te leren van je eigen werkervaringen. Je wordt je bewust van je denken, voelen en handelen bij de uitoefening van je werk.  Het is een manier van professionaliseren. Je ontdekt en onderzoekt je eigen interactie en communicatie bij de uitoefening van je werk. Je leert je eigen supervisor te zijn door te reflecteren op en te problematiseren van een werkervaring. Je wordt je bewust van je eigen patronen.

  Supervisie is gericht op het leren van je werkervaringen en om te gaan begrijpen waarom je doet zoals je doet. Het laat je zien wat je irriteert of motiveert. Doordat je jezelf analyseert en inzicht krijgt, leer je dingen anders te doen waar je voordien geen inzicht in had. Je zou kunnen zeggen: Deze inzichten leiden tot overzicht, waardoor je veel beter kunt functioneren in je werksituatie.

  Vooral mensen die professioneel veel met anderen communiceren is supervisie een prachtige methode tot zelfinzicht en zelfontplooiing.

  Wij kunnen u binnen onze praktijk in dit traject begeleiden en zijn daartoe aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging van supervisoren.